Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Анализ на данните, получени от системата за известяване за храни и фуражи (RASFF), касаещи наличието на пестицидни остатъци за периода 01 октомври – 31 декември, 2017 год.

Прочети материала ТУК