Kоронавирус COVID-19

Световен ден за безопасност на храните 7 – ми юни

ОТМЕНЕНА: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ – ЗДРАВА ХРАНА“

проф.Георги Георгиев - директор на Център за оценка на риска по хранителната верига е сред избраните за член на Управителният съвет на EFSA