ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

ЦОРХВ В ТОП 10 НА УЧЕЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Информация във връзка с изминалата Научно-практическа конференция на 21.02.2018 г

Научно-практическа конференция на тема: „Актуални проблеми на инфекциите с вируса на хепатит Е при хора и животни“ - 22.05.2018 г.