Научен колоквиум на 20.11.2019 г. на тема: „Приложение на методите на пълен геномен секвентен анализ и ДНК-баркодинг

Информация от заключителен семинар по проект: „Идентификация на специфични компетентни вектори, чрез модерни молекулярно-биологични методи”

Информация за проведена кръгла маса на тема - Обсъждане на борбата със загубите на храни в България

12-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Българския контактен център на EFSA - на 25 октомври 2019 г.

Актуално