Обучение „Принципи на докладване на данни за зоонози, АМР и хранителни токсикоинфекции в България за 2018 г. към EFSA“

Проект „Специализирани обучения за подобряване на професионалната компетентност на служителите в ЦОРХВ“

Международна научно-практическа конференция „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма”

ИНФОРМАЦИЯ във връзка с проведената КРЪГЛА МАСА на 12.02.2019 г. на тема: „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“

11-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР - „ Науката – от възможност към действие“

Актуални становища и оценки на риска