Информация във връзка с проведената Научно-практическа конференция на 25.07.2018 г.

Проект „Специализирани обучения за подобряване на професионалната компетентност на служителите в ЦОРХВ“

Годишната среща на Комитета на държавите членки от Южната регулаторна зона във връзка с разрешаването на ПРЗ

Информация във връзка с изминалата Научно-практическа конференция на 22.05.2018 г

11-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР - „ Науката – от възможност към действие“

Актуални становища и оценки на риска