Информация във връзка с проведената Научно-практическа конференция на 25.07.2018 г.

Проект „Специализирани обучения за подобряване на професионалната компетентност на служителите в ЦОРХВ“

Информация във връзка с изминалата Научно-практическа конференция на 21.02.2018 г

Информация във връзка с изминалата Научно-практическа конференция на 22.05.2018 г

11-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР - „ Науката – от възможност към действие“